Monitoring kanalizácie

Monitoring kanalizácie sa využíva na zistenie skutočného stavu kanalizácie, najmä pri podozrení na možné poškodenie, alebo pri opätovnom upchatí kanalizácie. Prehliadku kanalizácie je vhodné kombinovať s čistením, na zistenie dôvodu upchania potrubia.
TV monitoring odporúčam vykonávať aj pri nezvratných stavebných zásahoch, napríklad pred betonážou základovej dosky alebo iných stavebných prácach, pri ktorých može dôjsť k poškodeniu kanalizácie.
Monitoring vykonávam tlačnou farebnou kanalizačnou kamerou s dĺžkou 20m a záznamom prehliadky.

 

Prehliadky kanalizácie

www.youtube.com/channel/UCoVUco4z9hC5npwAlvB6l8Q