Krtkovanie

Krtkovanie alebo strojné čistenie kanalizácie sa používava pri čistení z vnútra objektu, pokiaľ nie je prístup k vonkajšej kanalizácii. Najčastejšie sa využíva pri čistení malých priemerov potrubia, napríklad pri čistení drezov, umývadiel, pisoárov alebo vaní.
Strojné čistenie sa ďalej používa pri mechanickom frézovaní potrubia od nánosov mastnoty alebo vodného kameňa, prípadne iných usadenín. Za pomoci vymeniteľných hrotov a reťazí na konci ohybného hriadeľa je možné odstraňovať usadené nečistoty.
Využitie krtkovania:
  • krtkovanie kuchynských odpadov
  • krtkovanie WC
  • krtkovanie pisoárov
  • krtkovanie drezov
  • krtkovanie umývadiel
  • krtkovanie vaní
  • krtkovanie podlahových vpustí
  • krtkovanie spŕch