Čistenie kanalizácie

Hydročistenie alebo vysokotlaké čistenie kanalizácie je jeden z najvýkonejších spôsobov vyčistenia upchanej kanalizácie. Čistiaca jednotka je namontovaná v dodávkovom vozidle, kde voda čerpaná vysokotlakým čerpadlom tlačí vodu do trysky, ktorá uvoľňuje upchávky a usadeniny v kanalizácii. Pri tomto spôsobe čistenia nie je potrebné vstupovať do domu alebo čisteného objektu. Pri čistení z vonkajšej strany a správnom nasadení trysiek nehrozí riziko vytopenia vnútorných priestorov.
Využitie vysokotlakého čistenia:
  • čistenie kanalizačných prípojok
  • čistenie dažďovej kanalizácie
  • čistenie prepadov a drenážnej kanalizácie
  • čistenie tukových usadenín
  • čistenie kanalizačných šácht
  • čistenie trativodu
  • preventívne čistenie kanalizácie